Dossier Samenwerken

Samenwerken is het beste vaccin tegen fragiliteit

Overzicht

Deel 1


Samenwerken tussen onderwijs en het bedrijfsleven is één van de grootste opportuniteiten zoniet de oplossing  om te komen tot sterk techniekonderwijs in Vlaanderen.  

Lees ook