Proces van co-creatie

VDAB en RTC hecht veel belang aan participatie en inspraak van directies, leerkrachten en stakeholders. Net daarom werd een traject uitgetekend die uitgaat van een maximale betrokkenheid.


De voorlopige planning van alle fases in dit proces ziet er zo uit:

Opmaak en finaliseren

van sneuveltekst


Concretiseren

van concepten

Samenstelling en

uitbouw van het samen-
werkingsverband

Participatiemoment

Stakeholders formuleren adviezen, opmerkingen en suggesties

Fase 3: Ingebruikname

Leer & ontwerplabs

Workshops

Werkpakketten

Werkgroepen

Impact check

&

Monitoring