Proces van co-creatie

VDAB en RTC hecht veel belang aan participatie en inspraak van directies, leerkrachten en stakeholders. Net daarom werd een traject uitgetekend die uitgaat van een maximale betrokkenheid.


De voorlopige planning van alle fases in dit proces ziet er zo uit:

Leer & ontwerplabs

Workshops

Werkpakketten

Spread the word

Fase 3: Ingebruikname

Opmaak en finaliseren

van sneuveltekst

Participatiemoment

Stakeholders formuleren adviezen, opmerkingen en suggesties

Impact check

&

Monitoring

De Leerstoel

Theoretische onderbouw

Werkgroepen

Samenstelling en

uitbouw van het samen-
werkingsverband


Concretiseren

van concepten