Mastermind 2.0

Samen bouwen aan onderwijsvernieuwing binnen West-Vlaanderen.

Mastermind 2.0 is een 'net' overschrijdend denkplatform samengesteld uit West-Vlaamse onderwijsactoren van zowel basis, secundair als hoger onderwijs.  Hun opdracht bestaat erin om gedurende 4 jaar 'out of the box' na te denken over de uitrol van vernieuwende onderwijsactiviteiten binnen de nieuwe VDAB mastercampus te Roeselare.

Wat hebben leerkrachten, trainers, opleidingsverstrekkers nodig om op een innovatieve manier les te geven over techniek en technologie? Hoe kunnen we leerlingen en cursisten positief beïnvloeden, motiveren en uitdagen? Wat is er nodig om te komen tot een harmonieus samenspel van didactisch handelen en leeractiviteiten met een maximale leerwinst voor de lerende als gevolg? Met al deze vragen gaan we samen aan de slag. 

Binnen een ruim opgezet participatietraject zoeken we naar antwoorden, goede praktijken en nieuwe inzichten. Anderzijds willen we met de organisatie van infosessies, denktanks en workshops werken aan een breed draagvlak voor onze plannen. 


Infosessies

Mastermind 2.0. werd afgelopen maand afgetrapt met een 8-tal infosessies te Ieper (20.01.2020), Brugge (21.01.2020) & Izegem (29.01.2020). 

Een 80-tal deelnemers nam deel en kreeg uit eerste hand uitleg over de plannen met deze campus.  Peter Rosseel, directeur MCR KU-Leuven, kruidde de sessies pittig af met zijn visie over cultuurverandering en leiderschap. We sprokkelden al zeer veel interessante topics bij de 80 deelnemers op de korte denkoefeningen in Ieper,Brugge en Izegem.

IEPER


BRUGGE

IZEGEM

Je krijgt de unieke kans om dit verhaal mee vorm te geven.

In 2024 opent VDAB een campus in Roeselare waar technieken en technologie centraal zullen staan, met state-of-the-art apparatuur voor workshops en opleidingen voor zowel werkzoekenden, leerlingen en studenten als werknemers.


Heb je vragen?

Contacteer Mastermind 2.0

Kristof Waelkens

VDAB

Programmamanager

Tel: 056 24 74 23


Sammy Decoene

RTC West- Vlaanderen

Directeur
Universiteitslaan 2

8500 KORTRIJK

Tel: 056 23 37 34


E-mail: info@mastermind.vlaanderen