• Peter Rosseel,  Projectmentor Mastermind

Trailer

De trailer en de 6 afleveringen vertellen een verhaal over Corona en onderwijs. In deze reeks komen 4 CEO's en een expert aan bod die elk vanuit hun perspectief getuigen welke impact corona heeft op hun bedrijf en wat het onderwijs hieruit kan leren.  Daarnaast willen we het bedrijfsleven een stem geven en ze mee laten nadenken over het onderwijs.

Interview

Bedrijven hebben te kampen met nooit geziene uitdagingen die hen aanzetten tot creatieve en nieuwe oplossingen. Dit geldt zeker ook voor onderwijs. Denk maar aan afstandsleren, digitalisering en blended leren.

Het mastermindtraject bouwt verder op deze golf van onderwijsvernieuwing. Inderdaad, There’s is no way back! De korte video's bieden handvatten aan scholen(groepen), leerkrachten en leerlingen om wendbaar, creatief en innovatief aan de slag te gaan tijdens en na Corona. Levenslang leren staat hierbij centraal.

Corona doet innoveren

Hoe de WILL-benadering hierbij faciliteert

'WILL' staat voor wendbaarheid, snelle innovatie en levenslang leren.

Vlaams minister van werk Hilde Crevits liet onlangs weten dat 7 op de 10 bedrijven aangegeven hebben dat ze innoveren. Ook tijdens de coronacrisis blijven bedrijven volop innoveren en nieuwe producten op de markt brengen, zo verklaarde de minister.

Er werden maar liefst een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend in de eerste 8 maanden van dit jaar in vergelijking met 2019. Ook kleinere kmo’s worden gestimuleerd om te innoveren. Dat is belangrijk omdat innovatie  de sleutel is om uit deze crisis te raken. Het maakt organisaties in het algemeen en ondernemingen in het bijzonder weerbaar en flexibel tijdens moeilijke tijden en biedt een competitief voordeel in goede en kwade dagen .
(Gebaseerd op artikel: Corona doet innoveren)

Maar wie bereidt medewerkers voor op die wendbaarheid, innovatie en dat levenslang leren? In de eerste plaats onze scholen, scholengemeenschappen, leerkrachten, ouders én de leerlingen zelf. ‘WILL’ is niet alleen een letterwoord, het verwijst ook naar de bereidwilligheid, de goesting, de grinta, de passie om snel te innoveren en te leren, en ons daar individueel en collectief wendbaar voor te organiseren. En om dat te realiseren zullen schotten omhooggehaald, silo’s doorbroken en muren afgebroken moeten worden, letterlijk en figuurlijk. 

Transformatie - lees: cultuurverandering, want daar gaat het hem om -  veronderstelt krachtige leeromgevingen. En dat begint met 3 voorwaarden: ‘mogen’, ‘willen’ en ‘kunnen’. Organisaties en hun leiders moeten in de eerste plaats vernieuwing en dus verandering toelaten. Betrokkenheid creëren is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Daarnaast, medewerkers en hun leiders moeten meestappen in het veranderverhaal. Velen willen wel verandering, maar zijn niet bereid zélf te veranderen. En, tenslotte, je moet natuurlijk de kennis – en vooral – de vaardigheden, mindset  en attitude hebben om te innoveren en die innovatie in de praktijk te brengen. 

De vaardigheden die wij als mens, burger en ‘levenslang leerder’ nodig hebben, zitten vervat in de ‘Vaardigheden en competenties voor de 21ste eeuw’. De WILL-benadering zet in op drie grote thema’s die ook op Europees en Vlaams vlak onderschreven worden: competenties voor leren en innovatie, digitale geletterdheid en burgerschap- en beroepscompetenties.


Wij hebben meer belang en nood aan studenten die vaardigheden hebben.Jan de Witte, CEO Barco

Elk thema heeft respectievelijk 3, nog eens 3 en 5 concrete kerncompetenties. In het kader van de Mastercampus in Roeselare focust het Mastermind traject van RTC i.s.m. MCR op het eerste thema m.n. competenties voor leren en innovatie, zonder daarbij de andere twee uit het oog te verliezen.   

Omdat het altijd goed is in eigen hart te kijken (= de theorie) en voor eigen stoep te vegen (= de implementatie), is het dus belangrijk om ook ontwikkeling in het algemeen en onderwijs en opleiding in het bijzonder te innoveren en moderniseren.  En deze omwenteling, transformatie, cultuurverandering en bijhorende processen en gedragsverandering willen wij faciliteren via de WILL-benadering. En dit zowel mét behulp van Corona als daarna.

Betekent dit dan dat er geen innovatie gebeurt in scholen en klassen? Helemaal niet. De voorbeelden zijn, ook mede dankzij het virus, legio. Maar via de WILL-benadering willen wij ze verder stimuleren, ze laten beklijven, ze een onderdeel maken van het DNA van elke school, elke klas, elke leerkracht én elke leerling.   

Samenwerking is daarbij essentieel. Samenwerking is het vaccin tegen fragiliteit, de hamer die de muren kan slopen, de schotten kan neerhalen en de silo’s kan doorbreken.