Infrastructuur

In dit thema komt de invulling van de campus aan bod. Er zijn 3 subthema's.

Subthema's


1.      Invulling


Dit item betreft de praktische organisatie en functionele invulling van het gebouw.


De volgende items kwamen in de gesprekken naar voren:

  1. Ruimtegebruik
  2. Beschikbare tijd
  3. Toegang tot de infrastructuur
  4. Beschikbaarheid van lokalen & opslag
  5. Reglementering
  6. Co├Ârdinatie
  7. Kinderopvang
  8. Inrichting
  9. Ontspanningsruimte /mogelijkheid tot overnachting
  10. Capaciteit (reservatiesysteem)

2.      Aanbod


Naast het fysieke aanbod op de campus is het aan te raden om werk te maken van een uitleenbibliotheek met mobiele pakketten waarmee scholen onmiddellijk mee aan de slag kunnen.  Ook een techniekbus die zich verplaatst naar de scholen is een mogelijke denkpiste.  Een leervorm die vaak werd vernoemd is e-learning. Wat impliceert dat er ook initiatieven kunnen worden genomen zoals het beschikbaar stellen van online lesmateriaal, afstandsleren (virtual classrooms),...


3.      Machinepark


Scholen zijn enthousiast dat met de oprichting van de campus er ook wordt ge├»nvesteerd in een uitgebreid machinepark. 


Een belangrijk aandachtspunt is evenwel de vraag om zowel te investeren in een degelijke basisuitrusting als in hoogtechnologische apparatuur. Dit in functie van het aanleren van basic en higher order thinking skills.