What's in a name


SKILL-WILL Matrix


 

Er wordt nogal wat gegoocheld met terminologie binnen de leiderschapswereld. En ook hier zijn er trends, modes en – nóg erger – goeroes. Iedereen heeft al gehoord over veerkrachtig, verb(l)indend of dienstbaar leiderschap. Ik heb er ook zelf één in de aanbieding: antifragiel leiderschap. Goed voor de theorie of mensen die liever niet veranderen: je kan er uren over praten en het brengt geen zoden aan de dijk. 


Een voorbeeld is de skill-will matrix, afgeleid van het model van situationeel leidinggeven van Paul Hersey en Kenneth Blanchard dat zij in de jaren zeventig van de vorige eeuw opstelden.


SKILL WILL MATRIX door RTC West-Vlaanderen


Dit is typisch voor de wereld van de leiderschapsopleidingen. Een - niet verkeerd, voor alle duidelijkheid – model van de jaren ’70 van de vorige eeuw (oude wijn) aanpassen aan onze hedendaagse situatie. Oude wijn in nieuwe zakken dus. 

 

Dit model - en andere - zal ongetwijfeld hier en daar iemand wel een nieuw inzicht geven, maar het helpt niet om leiderschap toe te passen of te verbeteren, laat staan organisaties te veranderen!Hoe kunnen wij ons leiderschap wel ontwikkelen
of versterken in onze school en met welk doel?