Schoolstrategie

Het directie- en beleidsteam werken als eerste samen aan de strategie en het strategisch implementatieplan omdat ze zo beter gealigneerd worden, met één stem gaan spreken en elkaar meer gaan vertrouwen.

Op die manier kunnen ze ook beter prioriteiten stellen en dus daadkracht tonen. 

Zoals hierboven gezegd, dit alles betekent niet dat betrokkenheid en co-creatie geen belangrijke rolspelen bij thought en execution leiderschap.  De iteratieve interactie tussen de ‘top’ en de ‘basis’ met een belangrijke rol voor de medewerkers die direct rapporteren aan de ‘top’ – leidt tot (het bewaken van) de drie strategieën die eerder geïdentificeerd werden als deel van het WILL model: de school strategie, de leiderschap strategie en de strategie om betrokkenheid te creëren.


Nauwelijks 10% van alle organisaties wereldwijd hebben ze alle drie als expliciete en nauw met elkaar verweven strategieën. Voor alle duidelijkheid, (leiderschaps)opleidingen zijn geen (onderdeel van een) strategie.     

  


Wij gaan er hier van uit dat de school of scholengroep een strategie heeft die als vertrekpunt geldt voor het stappenplan hieronder. De strategie kan tijdens de debatten die in het stappenplan voorgesteld worden, nog aangepast of aangescherpt worden.


Maar finaal wil het stappenplan hieronder handen en voeten geven aan de high level en dus ‘theoretische’ strategie. Wij behandelen daarom ook ‘thought’ en ‘execution’ leaderschap samen in het stappenplan hieronder omdat beide intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Meer informatie over het verschil tussen strategie en strategie-implementatie vindt u hier.    

  

Lees ook