People leadership gaat in sé over het motiveren van medewerkers. Het gaat over mensen meenemen in een begeesterend en soms ongemakkelijk veranderverhaal. Daarbij staan conceptueel conflict, debat, co-creatie, het verbeteren van bestaande en leren van nieuwe competenties, en welbevinden centraal.  


People leadership heeft niets te maken met mensen gelukkig te maken.  Als je medewerkers gelukkig wil maken, word je best ijsjesverkoper, geen leider.    


Zoals hierboven gezegd is ‘strategizing’ – het schrijven van een strategie en strategisch implementatie plan - nooit een bottom-up gebeuren. De belangrijkste twee redenen zijn: 

  1. dit is één van de hoofdtaken waar directies voor betaald worden en
  2. als het directie- en beleidsteam zélf samen een strategie uittekenen,


maar vooral een strategisch implementatieplan, zorgt dit voor écht vertrouwen binnen het team. Pas dan kunnen zij ook vertrouwen geven aan de organisatie en vertrouwen krijgen van de organisatie.  


Dit impliceert dat het gebruik van externen om inhoud te geven aan de strategie en het strategisch implementatie plan geen goed idee is. Als het directie-en beleidsteam niet in staat zijn om inhoud te geven aan de strategie, verander dan het team. Externe ondersteuning m.b.t. het proces om tot de inhoud te komen – lees het hierboven meegegeven prescriptief model - te implementeren, daarentegen, kan wel. Maar pas altijd op voor marketeers, goeroes en kwakzalvers.  


STAP 1

De weg uittekenen en omzetten in prakijk

STAP 2

Lees ook

People leadership