Voor de strategie en de implementatie ervan is sterk leiderschap nodig. Dat houdt in: moed, daadkracht, vertrouwen en het creëren van krachtige leer-omgevingen.  


Ook de zogenaamde vlakke structuren en zelfsturende teams als basis voor een wendbare organisatie, hebben behoefte aan sterk leiderschap. Dat leiderschap zal misschien meer gedeeld zijn, rekening houdend met de competenties van medewerkers, maar uiteindelijk moet alles samengebracht worden tot één geheel – het holistische plaatje – en men kan als expert wel gelijk hebben, men moet ook gelijk krijgen.


Daarnaast, het groter gemeenschappelijk goed van de organisatie - de visie, de gewenste toekomst en het maatschappelijk karakter – kan door individuele expertise vertraagd of zelfs tegengehouden worden. Een vlakke organisatie en zelfsturende teams staan een sterk leiderschapsteam en een kapitein op het schip niet in de weg en omgekeerd.  


Een wendbare organisatie – de basis om een goede customer journey mogelijk te maken – wordt in de eerste plaats gevormd door het gedrag van de medewerkers en dus de cultuur van de organisatie. Wendbaarheid kan natuurlijk tegengehouden of gefaciliteerd worden door structuur.


Daarenboven, wendbaarheid injecteren in een gevestigde organisatie met een sterke hiërarchische cultuur en bijhorende verticale ‘silo’s’ (op zichzelf gerichte afdelingen) blijkt een bijzondere uitdaging, maar vooral een werk van lange adem. Tenslotte, vlakke organisaties en zelfsturende teams staan niet garant voor een succesvolle strategie-implementatie en een wendbare manier van werken.   

Lees ook

Leiderschapsstrategie