Een betrouwbare leider


Jan De Witte, CEO van Barco


 

Wij gaan het in dit artikel hebben over wat Jan De Witte, CEO van Barco, noemt: thought leadership (de weg uittekenen), execution leadership (strategie omzetten in de praktijk)) en people leadership (mensen motiveren en meenemen in een verhaal). In het kader van deze drie ‘niveaus’ van leiderschap is het belangrijk om ook een onderscheid te maken tussen collectief en individueel leiderschap.


Op macro niveau verwijst collectief leiderschap in eerste instantie naar de Raad van Bestuur en het directie- en beleidsteam, en in tweede instantie naar de hele school. Individueel leiderschap wordt in de eerste plaats getoond door de individuele leerkracht, schoolmedewerker en leerling enerzijds, maar kan ook verwijzen naar kleinere teams, groepen of één klas, anderzijds. Binnen deze kleine entiteiten, op meso niveau dus, wordt er ook soms gesproken van collectief en individueel leiderschap. Een klas of een team is immers ook een collectief waarbinnen individueel leiderschap een belangrijke rol speelt.   


De 3 leiderschapsniveaus door RTC West-Vlaanderen