Collectief leiderschap

Hoe breng je thought, execution en people leadership concreet samen: de WILL benadering. 


De vraag van één – of zelfs meerdere – miljoen(en) is: hoe verbind je de 5 leiderschapsvormen, thought, execution en people leiderschap enerzijds en collectief en individueel leiderschap anderzijds? Het WILL model – Wendbaarheid, Innovatie en Levenslang Leren – leidt ons de weg.    


De WILL benadering die het stappenplan inspireert, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is op de jarenlange ervaring van onze Mastermind leerexpert, Peter Rosseel van MCR, een spin-off van de KULeuven en tevens ook verbonden aan de KULeuven. Het stappenplan beschrijft wat in 90% van organisaties uit alle sectoren, dus ook scholen, wereldwijd werkt doorheen landen- en organisatieculturen. Voor de overige 10%  geldt hetzelfde model en plan, maar kunnen variaties nodig zijn omwille van de specifieke context en organisatiecultuur.       

     

Elke organisatie heeft een strategie. Die kan expliciet zijn en kan teruggevonden worden in teksten, presentaties of op websites.  Zij kan ook, zoals soms bij Startups of familiebedrijven, impliciet zijn en vooral in het hoofd van enkele personen – bv. de eigenaar of oprichters -  aanwezig zijn.  


Het schrijven van de Strategie met hoofdletter ‘S’ is het werk van de Raad van Bestuur in zeer nauwe samenwerking met het directie-en beleidsteam. Zoals eerder gezegd, is dit niet de opdracht van iemand extern. Als de Raad van Bestuur en/of het directie- en beleidsteam dit niet kunnen, dan worden ze best vervangen. Zoals hierboven gezegd, toont onderzoek aan dat om competent te worden in ‘strategizing’ m.n. alles wat te maken heeft met een strategie schrijven en implementeren – minstens 10 jaar ervaring nodig is. Dus een cursus strategie of het lezen van het werk van strategie experten zoals Henry Mintzberg zal bijdragen tot de kennis en dus theorie van leiders in organisaties, maar zelden tot (goede) praktijk(en). 


Lees ook