Strategie is theorie,
implementatie maakt het verschil.


 

Tips & tricks

De meeste mensen vinden ideeën bedenken gemakkelijker dan ideeën in praktijk brengen. 
Het vermogen tot effectieve implementatie  is dan ook een buitengewoon waardevolle vaardigheid waarover iemand kan beschikken.


We verzamelden 5 tips gebasseerd op praktijkervaring om te komen tot effectieve implementatie.


1 Het oog wil ook wat

Een gouden regel is, mensen vinden het gemakkelijker dingen te aanvaarden die zij kunnen zien en voelen.

Een schitterend voorbeeld komt van Charles Kettering, een man met zeer innovatieve ideeën. Kettering vertelde graag hoe hij tijdens zijn succesvolle carière bij General Motors eens naar een oplossing zocht voor het op dat moment belangrijkste probleem in de autoindustrie: het aanbrengen van lak op auto's,

dat toentertijd met de hand gebeurde. Nadat hij alle mogelijke oplossingen verworpen had, kwam hij op het idee om de verf aan te brengen met een spuit in plaats van met een kwast. Dit was op zichzelf al een zeer creatieve gedachte, maar tijdens de implementatiefase toonde Kettering het belang ervan aan.


Maandenlang slaagde hij er niet in zijn collega's in de verschillende autofabrieken over te halen zijn
in het labratorium ontwikkelde idee te steunen. In verslagen noemde hij het argument dat zijn voorstel voor een spuittechniek enorme besparingen zou opleveren. Zijn collega's voelden er echter weinig voor. Kettering bedacht een plan voor een gedurfde en briljante demonstratie. Hij nodigde zijn directeur uit voor een lunch, waar hij nogmaals uitlegde waarom zijn methode zoveel voordelen had. De manager luisterde geamuseerd naar zijn uiteenzetting. Na het eten liepen ze samen naar de auto van de directeur waarop tijdens de lunch een nieuwe laklaag was aangebracht met behulp van een verfpistool. De manager, die als geen ander wist hoeveel tijd het kost voordat een met de hand aangebrachte laklaag droog is, was razend. Pas toen Kettering zijn hand pakte en hem liet voelen dat de pasgeverfde auto al droog was, werd het denkpatroon van de directeur doorbroken.


2 Empathie

Laat blijken dat je de positie van de leerkrachten of directie begrijpt en respecteert. Bij veel problemen die te maken hebben met implementatie is het van belang de behoeften en meningen van jouw collega's te kennen. Vraag door tot je een duidelijk beeld hebt van wat hun bekommernissen zijn en ga dan samen aan de slag.


3 Handel proactief

Om de implementatie soepel te laten verlopen, werk je waar mogelijk best nauw samen met critici binnen jouw eigen school. Bepaal wat hun voornaamste behoeften zijn (empathie kan hierbij helpen) en koppel deze aan jouw ideeën en projectdoelstellingen. Mensen met weerstand tegen veranderingen zijn vaak ervaren leerkrachten die terechte kritiek hebben. 

Luister naar hun suggesties en voorkom op die manier dat zij zich uigesloten of niet gehoord voelen. Want mensen met onderwijservaring heb je broodnodig bij veranderingsprocessen.


4 Kom op gang en blijf op dreef

Soms wordt de uitvoering van een strategie (of een idee) belemmerd, omdat men het doel niet helder voor ogen heeft en/of geen vooruitgang opmerkt. Dus is het noodzakelijk om een en ander te verduidelijken. 'Wat willen we bereiken en wat houdt ons tegen?' Zorg er dus voor dat de doelstellingen voor iedereen concreet, aantrekkelijk en haalbaar zijn. Een bezoek aan een collega school die met hetzelfde probleem heeft geworsteld kan daarbij helpen. Op die manier kan je aantonen dat veranderingen echt werken en week je reacties los binnen je team.


Om mensen te motiveren is het dus raadzaam om haalbare en meetbare subdoelen vast te leggen. Elk subdoel die men verwezenlijkt voelt dan aan als een teken van vooruitgang waarmee jullie zichzelf kunnen feliciteren. Op die manier boek je met het team of je collega's kleine succeservaringen en zal iedereen warm beginnen lopen voor je ideeën.


In veel situaties is het vaak mogelijk om met enige creativiteit dit doel te vertalen in een krachig visueel beeld.  Zo worden bij inzamelacties voor een goed doel vaak reuzenthermometers opgehangen die aangeven hoeveel geld er is binnen gekomen.


5 Verminder de remmende krachten

Als je van de huidige situatie naar een gewenste toekomst wil evolueren moet je op zoek gaan naar een manier om weerstand te verminderen. Ga niet frontaal in de tegenaanval maar verminder net de weerstand door oprecht te luisteren.


Veel gebruikte methoden om remmende krachten te verminderen zijn:

  • De mensen die met verandering te maken krijgen, erbij betrekken.
  • Personeelsleden laten weten wat er aan de hand is.
  • Vaststellen wat de emotionele impact van de verandering is en daar tactvol mee omgaan.
  • Eerst een proefperiode instellen om de angst voor het onbekende te verminderen.

Lees ook